Interaktiivinen CC-esite, parkkikiekko

Creative Commons -lisenssit ovat melko helppoja ymmärtää, mutta niiden selittämiseen menee monta sivua tekstiä. Koska CC Finlandissa totesimme, että monisivuisten esitevihkojen jakelu erilaisissa tilaisuuksissa ei ole kovin hyödyllistä, käytimme jonkin verran design-osaamista ja paketoimme tämän tietopaketin interaktiiviseksi painotuotteeksi.

CC 4.0 -lisenssien suomennoksen julkinen kommentointi

Creative Commons -päälisenssien uusin versio 4.0 on jo syksystä 2013 ollut käytössä, mutta sen käännökset eri kielille ovat vasta syntymässä. Ensimmäisten kielten joukossa suomennos on nyt valmiina yleisön katsottavaksi ja kommentoitavaksi.

WordPress-laajennos CC-lisenssien käyttöön testattavana

Plugin ei ole vielä valmis, mutta alpha-tason testiversio on kokeiltavissa. Sen voi ladata osoitteesta https://github.com/tarmot/wp-cc-plugin/releases/tag/release-2.0-alpha ja sinne voi myös raportoida mahdollisesti löytämänsä puutteet ja parannusehdotukset. Lisätietoja miniprojektista: WpLicense revived.

CC0-suomennos on valmis

CC nolla -lisenssin käännös on valmis. Julkaisemme tässä vaiheessa luonnoksen, sillä käännöstä ei vielä ole ratifioitu. CC 4.0 -lisenssien julkistamisen vuoksi lisenssien käännösvaatimukset ovat uusiutumassa, joten odotamme niiden valmistumista ja mahdollisesti aiheuttamia muodollisia muutoksia tähän käännökseen. Käännös on kuitenkin sen tekijöiden (jotka on mainittu luonnoksessa) näkökulmasta valmis julkaistavaksi.