CC-lisenssien käyttö viestinnässä: hyödyt ja huolet

CC-lisenssejä käytetään kaikilla elämän aloilla, mutta monien organisaatioden tiedotus- ja viestintäväelle avoimet lisenssit ovat vielä vieras aihe. Mitä hyötyjä saadaan, kun tiedotus tehdään avoimella lisenssillä? Entä onko siitä jotain haittoja? Lähtökohta on siis, että tuotettavat aineistot (tiedotteet, raportit, yms.) ovat julkisia ja julkistetaan mm. internetissä. Tavoitteena lienee mahdollisimman laajan yleisön saaminen näille aineistoille.